Naršydami mūsų svetainėje jūs sutinkate su naudojamais slapukais (angl. „cookies“). Juos naudojame, kad užtikrintumėme sklandų naršymą ir efektyvų svetainės darbą.

Sutinku
Padidinti
Ritualas, lino drobė, aliejus
Samuelis Bakas
1968
Kunst-Archive.net
Simbolis
Kriaušė
Kriaušę matome įvairios tematikos dailininko kūriniuose: nuo natiurmortų iki miesto peizažų, figūrinių kompozicijų. Šis vaisius tarytum fosilija, įsispaudusi senuose miesto mūruose, balansuoja tarp stiklinių butelių arba tampa prieglobsčiu katastrofos nusiaubtame pasaulyje. Visos šios prisirpusios kriaušės – tai išlikusi gyvybės forma ten, kur, rodos, liko vien griuvėsiai.
Kuri šio simbolio interpretacija tau palengvina vienatvės jausmą?
Jėgos
Tikėjimas savo jėgomis, suteikia stiprybės sudėtingoje ir beviltiškoje situacijoje.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Laikas
Laikas padeda pamiršti.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Prieglobstis
Net kriaušėje – lyg rojų simbolizuojančiame namelyje – galima rasti prieglobstį.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Pusiausvyra
Nėra didesnių nei svarbesnių. Yra tik didesni ir svarbesni darbai.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Padidinti
Paslaptis, drobė, aliejus
Samuelis Bakas
1987
Kunst-Archive.net
Simbolis
Raktas
Samuelio Bako kūriniuose raktas simbolizuoja ir visus Holokausto metais žuvusiuosius, juos prisimename per nebereikalingo rakto įvaizdį. Tai kuklus, bet iškalbingas prarastų namų ir prarasto gyvenimo simbolis.
Raktas yra ir vienas iš dieviškosios galios simbolių: juo galime atrakinti „dangų ir žemę skiriančias duris“, raktas atveria vartus į paralelinį pasaulį, gali atrakinti prisiminimus ir juose prikelti išėjusius mums brangius žmones.
Kuri šio simbolio interpretacija tau palengvina vienatvės jausmą?
Prisiminimai
Mintimis galime pabūti su mums svarbiais žmonėmis.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Religija
Suteikia žmogui vilties, kad iškeliavęs į kitą pasaulį susitiks su mylimais ir brangiais žmonėmis.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Atradimas
Raktas atrakina kitų pasaulių duris.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Pasirinkimas
Raktas suteikia žmogui galimybę rinktis.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Padidinti
Kybančių perspėjimų saugotojas, drobė, aliejus
Samuelis Bakas
2006
Kunst-Archive.net
Simbolis
Angelas
Kiek tik akys aprėpia vien miesto griuvėsiai, aplink nė gyvos dvasios, tačiau čia lankosi angelai ir skleidžia viltį ten, kur jos nebėra. Bibliniai angelai – tai dangaus pasiuntiniai Žemėje, dieviškosios žinios skleidėjai. Ten, kur pasirodo angelas, palengvėja kančia, tirpsta vienatvė.
Kuri šio simbolio interpretacija tau palengvina vienatvės jausmą?
Dangus
Bibliniai angelai, atsiųsti į Žemę skleisti dieviškąją žinią, neša dangiškąją ramybę ir supratimą.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Sparnai
Angelai mums padeda suvokti, kad turime sparnus, kuriuos išskleisti padeda meilė ir gerumas.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Globa
Aukštesnės jėgos globoja žmogų, neapleidžia jo ir sunkiausiomis akimirkomis, nors ir nepakeičia lemties.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Atrama
Tikėjimas suteikia nepajudinamą atramą žmogui net tada, kai visas pasaulis aplink griūva.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Padidinti
Apvytas, drobė, aliejus,
Samuelis Bakas
2015
Kunst-Archive.net
Simbolis
Medis
Samuelio Bako kūryboje gausu medžių: tai ir liepsnojantis Mozės krūmas, ir nesvarumo būklėje pakibę medžių guotai, supantys skrajojančių namų saleles, ir nupjauti, bet atramų dar palaikomi medžiai arba medžiai, kurie paplauti upės tuojau nugarmės su visu šlaitu... Visi šie medžiai yra paskutinis mūsų prieglobstis ir neatskiriama pasaulio dalis, verčianti susimąstyti, ar mes pakankamai rūpinamės mus supančia aplinka.
Kuri šio simbolio interpretacija tau palengvina vienatvės jausmą?
Prieglobstis
Medis, tarsi paskutinio mūsų prieglobsčio simbolis, parodo, kad esame neatskiriami nuo mus supančios aplinkos.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Artumas
Linkstame prie to, kas mums artima.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Stiprybė
Stiprybė ateina iš vidaus – tik priėmęs savo silpnumą, gali sutvirtėti.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Mirtingumas
Paradoksalu, tačiau kuo dažniau galvoji apie mirtį ir jos atneštą amžiną vienatvę, tuo labiau brangini tai, ką turi dabar.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Padidinti
Augimas, drobė, aliejus
Samuelis Bakas
2011
Kunst-Archive.net
Simbolis
Šachmatai
Mene šachmatų figūras vaizdavo ne vienas dailininkas: viduramžių ir renesanso dailėje nukirsta karaliaus figūra simbolizuoja pralaimėjimą, rikis šalia valdovės – ponios ir tarno romaną. Samuelio Bako kūriniuose rikio, žirgo ir kitų figūrų ėjimai – tai įvairaus masto pasaulinių konfliktų atspindys. Šachmatų pasaulis leidžia eksperimentuoti: tai dviejų varžovų žaidimas – mes turime priešininką, su kuriuo rungiamės. Ir tik mes renkamės, su kuo tapatintis – su žirgo, rikio, o gal karaliaus figūra.
Kuri šio simbolio interpretacija tau palengvina vienatvės jausmą?
Vaidmuo
Lyg šachmatų figūros mes kiekvienas įsikūnijame į skirtingus gyvenimo vaidmenis: mokinio, pramogautojo, piliečio, darbuotojo ir kt. Kaskart prisitaikome ir keičiamės.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Dėsniai
Šachmatai simbolizuoja pasaulio veikimo dėsnius – visi esame tarpusavyje susiję ir atliekame reikšmingas funkcijas.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Rungtynės
Figūrų ėjimai – tai nesiliaujančios rungtynės tarp gėrio ir blogio. Visada gali pasirinkti, kuriai pusei atstovausi.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Tapatybė
Nors individo tapatybė yra iš dalies nulemta, tačiau pats žmogus gali pasirinkti, kokiais savo ėjimais ją formuos.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Padidinti
Palaipsniui, drobė, aliejus
Samuelis Bakas
2017
Kunst-Archive.net
Simbolis
Lošimo kauliukas
Lošimo kauliuko atitikmuo – per žydų šviesų šventę Chanuką sukamas dreidlas (vilkelis), naudojamas sukučio žaidimui visame pasaulyje. Per Chanuką net rabinas leidžia žaisti sėkmę lemiantį žaidimą. Svarbiausia – ne kokia puse iškris dreidlas, o meistriškas jo įsukimas. Besisukantis dreidlas simbolizuoja visatą ir gyvenimą. Šis žaidimas suburia šeimą ir bendruomenę.
Kuri šio simbolio interpretacija tau palengvina vienatvės jausmą?
Meistrystė
Svarbu ne tik rezultatas, bet ir procesas. Taip pat ir gyvenimo kelyje svarbus ne galutinis kelionės taškas, o pati kelionė, atnešanti savęs atradimą.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Visata
Neaprėpiamos visatos dėsniai galioja netgi paprastomis kasdienybės akimirkomis.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Šeima
Žaidimas – tai būdas suburti šeimą ir bendruomenę.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Bendrumas
Žmones labiausiai suartina bendra veikla, o bendravimas įprasmina gyvenimą.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Padidinti
Praeitis ir dabartis, drobė, aliejus
Samuelis Bakas
2013
Kunst-Archive.net
Simbolis
Indai
Samuelio Bako gyvenimas kupinas netekčių: Holokausto metais žuvo visi jo seneliai, tėvas buvo nušautas paskutinėmis karo dienomis. Neliko ir kitų brangių žmonių, supusių jį stabiliuoju gyvenimo laikotarpiu. Tapydamas natiurmortus, jis bando iš dalelių surinkti dingusį pasaulį: stengiasi iki smulkių detalių atkurti stalelio, stovėjusio šalia senelių lovos, kontūrus, puodelio, iš kurio gėrė tėvai, formą. Tai niekada nebus prarasto pasaulio fotografija, tačiau tapybos procesas padeda įveikti vienatvės jausmą, mintimis prikelti praeitį.
Kuri šio simbolio interpretacija tau palengvina vienatvės jausmą?
Prikėlimas
Iš dalelių surinkti ir prisikėlę dingusio pasaulio objektai padeda įveikti vienatvę sunkioje dabartyje.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Netektis
Susidūręs su netektimi žmogus stengiasi atkurti tai, kas jau liko praeityje, nejučia atverdamas naujas duris ir įsileisdamas rytojų.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Forma
Materiali daiktų forma gali keistis, tačiau jų reikšmė žmogui išlieka.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Stabilumas
Minčių stabilumas, leidžiant sau grįžti į praeitį, palengvina vienatvę.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Padidinti
Vilniaus žvaigždė, lino drobė, aliejus
Samuelis Bakas
1997
Kunst-Archive.net
Simbolis
Miestas
„Kadaise vienas istorikas nebeegzistuojantį žydiškąjį Vilnių palygino su švytėjusia žvaigžde, kuri ilgainiui užgeso. Mano miestas šiandien gyvena jos nesuskaičiuojamuose atspindžiuose – prozoje, poezijoje, muzikoje, mene. Jie blyškūs, bet vis dar šviečia – tiek, kad įkvėptų mane kurti“, – savo atsiminimuose rašo Samuelis Bakas. Būtent menas visomis apraiškomis gali padėti pajusti dvasinę pilnatvę, išsaugoti nebeegzistuojančią gimtojo miesto kultūrinę terpę.
Kuri šio simbolio interpretacija tau palengvina vienatvės jausmą?
Gausa
Miestuose mes atrandame ne tik materialių vertybių gausą, bet ir bendravimo, savirealizavimo galimybes.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Švytėjimas
Užgesusio miesto atsiminimai gali ir toliau švytėti meno kūrinių pavidalu ir suteikti įkvėpimo daugeliui žmonių.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Artumas
Miestas – tarsi gyvas organizmas, kurio elementus sieja harmoningas artumas.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Trapumas
Mus supanti realybė gali pasirodyti esanti trapesnė, nei galime suvokti.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Padidinti
Adomas ir Ieva ir prieglobstį teikiantis medis, drobė, aliejus
Samuelis Bakas
2008
Kunst-Archive.net
Simbolis
Adomas ir Ieva
Samuelio Bako Adomui ir Ievai rojus ir išvarymas iš rojaus – tik blėstantis prisiminimas. Savo kūriniuose dailininkas suteikia jiems skirtingus vaidmenis: vargstančių „štetlo“ gyventojų, stilingai apsirengusios šiuolaikiškos poros, besislapstančių Holokausto aukų, tų, kuriems Dievo duotas priesakas buvo sulaužytas, ir tų, kurie patys sulaužė įstatymus. Pora ieško jiems skirtojo likimo, bando prisitaikyti moderniame pasaulyje. Žvelgdami į Adomą ir Ievą, tapatinamės su jais – su istorijos talžytų pirmųjų žmonių prototipu šiuolaikiniame pasaulyje.
Kuri šio simbolio interpretacija tau palengvina vienatvės jausmą?
Prisiminimai
Išgyventi likimo smūgius padeda savojo rojaus prisiminimai.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Prisitaikymas
Kiekvienas ieškome mums skirto likimo, bandome prisitaikyti moderniame pasaulyje.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Dalia
Kad ir kokia sunki tenka gyvenimo dalia, ji visada gali virsti galimybe būti stipresniu ir išmintingesniu.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Chaosas
Nenuspėjamas gyvenimas gali virsti chaosu – išgyventas chaosas gali grąžinti harmoningą gyvenimą.
Kitas simbolis Atsakykite į visus klausimus
Padidinti
Vienas Jokūbų | drobė, aliejus
Samuelis Bakas
2005
Samuelio Bako muziejus, Vilnius
Sėkmingai užbaigėte temą
Menas palengvina vienatvės jausmą
Ačiū, kad dalyvavai!
Tavo pasirinkimai rodo, kad šis Samuelio Bako paveikslas tau tikrai patiks. O juk realybėje ir įspūdžiai stipresni — užsuk į Samuelio Bako muziejų ir pamatyk šį kūrinį gyvai!
Laukiame tavęs
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus
Samuelio Bako muziejus
Naugarduko g. 10, Vilnius
Padidinti
Apgalvotas natiurmortas | popierius, aliejus
Samuelis Bakas
1981
Samuelio Bako muziejus, Vilnius
Sėkmingai užbaigėte temą
Menas palengvina vienatvės jausmą
Ačiū, kad dalyvavai!
Tavo pasirinkimai rodo, kad šis Samuelio Bako paveikslas tau tikrai patiks. O juk realybėje ir įspūdžiai stipresni — užsuk į Samuelio Bako muziejų ir pamatyk šį kūrinį gyvai!
Laukiame tavęs
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus
Samuelio Bako muziejus
Naugarduko g. 10, Vilnius
Padidinti
Mešulach | drobė, aliejus
Samuelis Bakas
2009
Samuelio Bako muziejus, Vilnius
Sėkmingai užbaigėte temą
Menas palengvina vienatvės jausmą
Ačiū, kad dalyvavai!
Tavo pasirinkimai rodo, kad šis Samuelio Bako paveikslas tau tikrai patiks. O juk realybėje ir įspūdžiai stipresni — užsuk į Samuelio Bako muziejų ir pamatyk šį kūrinį gyvai!
Laukiame tavęs
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus
Samuelio Bako muziejus
Naugarduko g. 10, Vilnius
Padidinti
Tapatumo ženklas | drobė, aliejus
Samuelis Bakas
2007
Samuelio Bako muziejus, Vilnius
Sėkmingai užbaigėte temą
Menas palengvina vienatvės jausmą
Ačiū, kad dalyvavai!
Tavo pasirinkimai rodo, kad šis Samuelio Bako paveikslas tau tikrai patiks. O juk realybėje ir įspūdžiai stipresni — užsuk į Samuelio Bako muziejų ir pamatyk šį kūrinį gyvai!
Laukiame tavęs
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus
Samuelio Bako muziejus
Naugarduko g. 10, Vilnius